Lena 40

Varsågoda och ta för er! Lena, Kalle och Sandra följer uppmaningen.

Liksom Elsa och Eva. Lena övervakar.

Lena med tre av fyra: Rebecka, Nadja och Joakim.

Och här är den fjärde: David. Rigmor och Ola skriver i gästboken. Marita längst fram.

Massor av gott att äta och dricka!

Självaste födelsedagsbarnet!

Skål! Gunhild och Eva.

Sven Gustav hugger i!

Eva igen, här med Nadja.

Vid det andra bordet satt Bengt, Kalle, Lena och Elsa.

Kalle och Lena igen.

Liksom Rigmor och Ola.

Birgitta, Elsa, Marigt och Rebecka vid bordet. Nadja och Ellen i bakgrunden.

Mätta och belåtna? Mats, Marita, Gunhild och Eva.

Robert, Ricki och Joakim närmast kameran.

Lena, Anna-Lena med Adrian i famnen och Birgitta längst bort.

Herrskapet Myrnäs: Frank ovan och Birgitta vid bordsändan.